ИН-АГРО - автоматизированные системы учета и управления
Компания «ИН-АГРО»- комплекс услуг для автоматизации учета и
управления на предприятиях различных отраслей и видов деятельности в Украине.
Основная специализация - разработка, внедрение и сопровождение
отраслевых программных продуктов для агропромышленных предприятий.
Національна металургійна академія України (НМетАУ) - найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, була заснована як заводське відділення Катеринославського вищого гірничого училища у жовтні 1899 року. В 1912 році відділення було перетворено у металургійний факультет Катеринославського гірничого інституту, на базі якого у 1930 році був створений Дніпропетровський металургійний інститут. У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України ВНЗ надано статус Державної металургійної академії України, а у 1999 році Указом Президента України - статус Національної.
Кафедра обліку і аудиту Кафедра навчає студентів за напрямом підготовки 030509 - облік і аудит освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за усіма формами навчання (денна, безвідривна, заочна).

Підготовка фахівців з обліку і аудиту в Національній металургійній академії України ведеться з 1996 р.: спочатку на кафедрі менеджменту, потім - на створеній у 2000 р. кафедрі фінансів та обліку. З 2002 року кафедра обліку і аудиту діє під її сьогоднішньою назвою.

Викладачі кафедри обліку і аудиту, з яких половина має наукові ступені та вчені звання, є висококваліфікованими фахівцями, мають досвід як наукової, так і практичної діяльності.

Наукова діяльність кафедри спрямована на удосконалення систем обліку, аналізу і аудиту та їх методичного забезпечення, оптимізацію фінансових показників діяльності підприємства та системи інформаційного забезпечення управлінських рішень, розробку механізмів управління витратами підприємства та ін.

Кафедра обліку і аудиту підтримує тісні зв’язки з кафедрами обліково-аналітичного напряму у багатьох вищих навчальних закладах України, з науково-дослідними і академічними інститутами, промисловими підприємствами.